พระเนื้อผง

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพระเนื้อผง
“ผ่านเกณฑ์”
ในการตรวจสอบจากสถาบัน1000x ด้วยกล้องขยาย 1000x

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพระเนื้อผง
“ไม่ผ่านเกณฑ์”
ในการตรวจสอบจากสถาบัน1000x ด้วยกล้องขยาย 1000x