พระโลหะปั้ม

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพระโลหะปั้ม
“ผ่านเกณฑ์”
ในการตรวจสอบจากสถาบัน1000x ด้วยกล้องขยาย 1000x

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพระโลหะปั้ม
“ไม่ผ่านเกณฑ์”
ในการตรวจสอบจากสถาบัน1000x ด้วยกล้องขยาย 1000x