พระหล่อโบราณ

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพระหล่อโบราณ
“ผ่านเกณฑ์”
ในการตรวจสอบจากสถาบัน1000x ด้วยกล้องขยาย 1000x