พระเนื้อดิน

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพระเนื้อดิน
“ผ่านเกณฑ์”
ในการตรวจสอบจากสถาบัน1000x ด้วยกล้องขยาย 1000x

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพระเนื้อดิน
“ไม่ผ่านเกณฑ์”
ในการตรวจสอบจากสถาบัน1000x ด้วยกล้องขยาย 1000x