พระสมเด็จตลาดล่าง “เทียบกับ” พระสมเด็จตลาดบนสากลตามสมาคมใหญ่ ต่างกันตรงไหน

สมเด็จตลาดล่างเทียบกับตลาดสากล

พระไม่ต้อง…..โปรโมทมากท่าน…..20-50-100 ล้าน……เนื้อหา แบบนี้ ออกมาเรื่อยๆ…….เพราะพระ ไม่เก่ามาก……เอามาล้างรักเอา……ชี้เป้าให้……มีมาเรื่อยๆตามหน้าเฟสต่างๆ…….ลองเอา ไปเทียบ เนื้อกันดูคับ…….ต่างกันนิด ที่แสงที่ให้ลงที่องค์พระ……แต่กายภาพ -เนื้อหา ที่มา เดียวกัน…….ทุกท่าน จุ๊บๆ

สมเด็จตลาดล่างเทียบกับตลาดสากล
สมเด็จตลาดล่างเทียบกับตลาดสากล
สมเด็จตลาดล่างเทียบกับตลาดสากล
สมเด็จตลาดล่างเทียบกับตลาดสากล
สมเด็จตลาดล่างเทียบกับตลาดสากล
สมเด็จตลาดล่างเทียบกับตลาดสากล
สมเด็จตลาดล่างเทียบกับตลาดสากล
สมเด็จตลาดล่างเทียบกับตลาดสากล

 

สมเด็จตลาดล่างเทียบกับตลาดสากล
สมเด็จตลาดล่างเทียบกับตลาดสากล
สมเด็จตลาดล่างเทียบกับตลาดสากล
สมเด็จตลาดล่างเทียบกับตลาดสากล