การศึกษาเรื่องการจาร ด้วยกล้อง 1000X ร่องรอยจารเก่า จารใหม่ ว่าเป็นอย่างไร

วิธีดูจารเก่า จารใหม่

การศึกษาเรื่องการจาร ด้วยกล้อง 1000X ร่องรอยจารเก่า จารใหม่

สร้างขึ้นมาหลอก 10X ได้…..แต่ถ้าคิดจะมาหลอกกล้องขยาย 1000X บอกตรงเลยว่าไม่ได้ การจารพระตั้งแต่ ออกจากวัดร่อยรอยการจารจะแตกต่างกับ พระเพิ่งเอามาจารใหม่ ถ้าลงไปศักษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้ว ยิ่งทำให้เข้าใจง่ายขึ้น และชัดเจน ตามสากล นิยม ทั่วโลก เล่นหาสะสมกัน