งานแกะ เขี้ยว งา ที่มีความเก่า แท้ ให้ศึกษาร่องรอยการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของร่องแกะ

เขี้ยวงาแกะเก่า

06196625P-A…….ลงให้ดูพร้อมกันทีเดียวน่ะท่าน…..แคปตามเวลาที่ทักมา……

หายไป 3 ปี….ด่วนๆ…อีกองค์ได้มาจากมือพร้อมกัน 2 องค์ เจ้าของบอก…. ไปอยู่พระหลักสมาคมแล้ว 1 องค์…..เค้าว่าที่ 500,000…..แนะนำเก็บได้เก็บ….แท้ๆ เก่าๆ หายาก…..เดี๋ยวเค้าหารูปมาให้……ตู้ให้ 30000…..ผมประเมินให้ 35000….ลูกค้าขอ 55000….ลูกไม่สบาย…..ผมบวกค่าทีม รวมด่วนๆ 85000…ลูกค้าบอกทองทำมา 16,000….สามขวัญหาเจอแท้ๆยากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ…..อยู่ไม่นานแน่นอนองค์นี้……ราคานี้….. จุ๊บๆ
เขี้ยวต้องแม่นน่ะ…..เรื่อง กายภาพ จุ๊บๆ