เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางภาพขยายด้วยกล้อง1000x พระยัดกรุ พระทำผิว ที่ต่างกัน

พระยัดกรุ……ทำผิว……คุณหลอกได้ก็แต่ 10X……แต่ถ้า ขยายมา แล้วเจอคนที่มีความรู้…….วิเคราะห์ กายภาพเนื้อเดิมๆเป็น………ยังงัย ก็ไม่รอดคับท่าน……..เหมือนที่บอก ถ่ายรูปมา อาจดู คล้ายกัน…….พอ ขยายเนื้อมา คนละเรื่อง จุ๊บๆ

ไม่ผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์