พระเนื้อว่าน

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพระเนื้อว่าน
“ผ่านเกณฑ์”
ในการตรวจสอบจากสถาบัน1000x ด้วยกล้องขยาย 1000x

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพระเนื้อว่าน
“ไม่ผ่านเกณฑ์”
ในการตรวจสอบจากสถาบัน1000x ด้วยกล้องขยาย 1000x