การศีกษาเรื่องการแกะ ด้วยกล้อง 1000X ร่องรอยแกะเหรียญสด ว่าเป็นอย่างไร

วิธีดูงานแกะเหรียญ กล้อง1000X

การศึกษาเรื่องการแกะเหรียญ ด้วยกล้อง 1000X ร่องรอยการแกะบล็อกสด

สร้างขึ้นมาหลอก 10X ได้…..แต่ถ้าคิดจะมาหลอกกล้องขยาย 1000X บอกตรงเลยว่าไม่ได้ การแกะบล็อกสดของเหรียญตั้งแต่ ออกจากวัดร่อยรอยการแกะจะแตกต่างกับ พระถอดภายหลัง ถ้าลงไปศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้ว ยิ่งทำให้เข้าใจง่ายขึ้น และชัดเจน ตามสากล นิยม ทั่วโลก เล่นหาสะสมกัน